O firme

Spoločnosť LIPTRADE  bola založená 1.1.1991. Je to firma rodinného typu. Spoločníkmi a konateľmi firmy sú Ing. Jozef Čajka a Ing. Monika Čajková. Hlavnou prioritou našej činnosti je serióznosť a spokojnosť zákazníka.naše služby

organizovanie firemných podujatí (školenia, kongresy, mítingy) najmä v regióne Liptov, sprostredkovanie ubytovania podľa požiadaviek zákazníka. www.apartmanyliptrade.sk
 
-  úradné preklady znalcom zapísaným do zoznamu prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore jazyk nemecký
-  bežné preklady jazyk nemecký, anglický, ruský, francúzsky
-  tlmočenie obchodných stretnutí, seminárov a tlmočenie na služobných cestách
-  organizovanie jazykových kurzov pre vybrané skupiny podľa individuálnych požiadaviek
-  doučovanie jazykov, príprava na skúšky
Ceny podľa vyhlášky, prípadne dohodou 
-  úradné preklady znalcom zapísaným do zoznamu prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore jazyk nemecký
-  bežné preklady jazyk nemecký, anglický, ruský, francúzsky
-  tlmočenie obchodných stretnutí, seminárov a tlmočenie na služobných cestách
-  organizovanie jazykových kurzov pre vybrané skupiny podľa individuálnych požiadaviek
-  doučovanie jazykov, príprava na skúšky Ceny podľa vyhlášky, prípadne dohodou 
nachádza sa v Liptovskom Mikuláši v Palúdzke, na ulici SNP 9. V zimnej sezóne december – apríl ponúkame zapožičanie kvalitnej lyžiarskej výstroje krátkodobo i na celú zimnú sezónu za výhodných cenových podmienok